وزنه


این وزنه ها به دلیل دارا بودن قیمت مناسب نسبت به وزنه کالیبراسیون استیل (که حدود ۱۰ برابر قیمت بالاتری دارند) بهترین انتخاب جهت کالیبراسیون و اندازه گیری صحت کارکرد ترازوها، باسکول ها و … می‌باشند.

وزنه‌های کالیبراسیون چدنی ساخت این شرکت در آزمایشگاه به دقت مورد نظر می‌رسند. این کار بوسیله پیچ‌ها یا حفره‌هایی که روی وزنه‌ها تعبیه شده‌اند انجام می‌پذیرد. به این‌صورت که داخل این پیچ یا حفره‌ها سرب اضافه می‌گردد (برای افزایش وزن). و یا اینکه سرب خالی می‌گردد (برای کاهش وزن) تا به دقت خطای نزدیک به صفر برسند. تفاوت وزنه چدنی کالیبراسیون و وزنه چدنی معمولی در همین موضوع می‌باشد.