نمایشگر باسکول

عرضه کننده انواع نمایشگر باسکول صنعتی

/
گروه صنعتی کسری، عرضه کننده انواع نمایشگرهای دیجیتالی با نرم افزار های بسیار عالی و قابلیت های جدید، مناسب باسکول های جاده ایی و صنعتی، می باشد.