انواع باسکول فرغونی یا فرغون باسکول دار دیجیتالی، به همراه انواع مختلف باسکول های صنعتی از سبک تا جاده ای، در ایران هست. قیمت انواع باسکول مانند فرقون دیجیتال، بر اساس نوع باسکول منتخب مشتری، تعیین می گردد. فرغون باسکولی، در ظرفیت 250، 400، 600 و 1200 برای ترکیب دان به کار می رود.

نوشته‌ها

باسکول فرغونی

عرضه انواع باسکول فرغونی مخصوص مرغداری کسری

باسکول فرغونی از انواع دستگاه توزین دیجیتال است که در فروشگاه های…