نوشته‌ها

فرغون دیجیتال

فرغون دیجیتال و انواع آن در صنعت مرغداری

/
فرغون دیجیتال وسیله ای است؛ که قادر است؛ در حال حمل اشیاء، وزن د…