نوشته‌ها

باسکول میدانی 1200 کیلوگرم

باسکول میدانی 1200 کیلوگرم با چرخ پاترولی و دستگیره هل دهنده

/
باسکول میدانی 1200 کیلویی توانایی وزن کردن ظرفیت های زیاد را دارد…