سفارش محصول

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

بهترین محصولات کسری باسکول

  • باسکول ترازو
  • باسکول خوراک دام
  • باسکول سنگین
  • باسکول نیسان

لیست قیمت محصولات

شرح محصولتوضیحات محصولحداقل مقدار سفارشواحدقیمت واحد (تومان)
محصول یکتوضیح محصول یک
مقدار محصول یکواحد محصول یکقیمت محصول یک
محصول دوتوضیح محصول دو
مقدار محصول دوواحد محصول دوقیمت محصول دو
آقای مهندس کسری

آقای مهندس کسری

مدیر گروه صنعتی کسری باسکول