نوشته‌ها

فرق باسکول 60 و 50 تن بتنی جاده ای

/
آیا فرق میان باسکول 60 تن و 50 تنی بتنی (پیش ساخته یا بتن آرمه) کاملاً برایتان معلوم و مشخص است؟ آیا می توان آنها را در مقطعی از زمان به دیگری تبدیل کرد؟