نوشته‌ها

کاربرد باسکولت صنعتی 300 کیلویی دیجیتال

/
باسکولت های 220، 300، 500، 700 کیلویی ثابت و چرخ دار، با استفاده از تکنولوژی جدید دیجیتال و الکترونیکی، کاربرد فراونی در مکانهای صنعتی و تجاری دارد.

کاربرد باسکولت صنعتی 500 کیلویی در صنعت

/
کاربرد باسکولت های صنعتی 500 کیلویی در صنعت بر اساس صنوف مختلف به چند دسته تقسیم می شود؟

کاربرد باسکولت تمام الکترونیکی دیجیتالی صنعتی چرخدار

/
باسکولت های تمام الکترونیکی چرخدار دیجیتالی صنعتی به علت کوچک و قابل نقل و انتقال بودن دارای کاربرد زیادی در صنعت و تجارت هستند.